E-Ticaret Kanunu

AB Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Yasaları

22 Nisan 2015 12:27:39
0Yorum
4785Okunma

Eticaret Kanunu, AB Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Yasaları; Belçika: Sertifika servisleri ve elektronik...

Eticaret Kanunu, AB Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Yasaları; Belçika: Sertifika servisleri ve elektronik imzaların hukuki çerçevesinin esasları Hk. Yasa 14 Haziran 2001

Belçika: Sertifika servisleri ve elektronik imzaların hukuki çerçevesinin esasları Hk. Yasa 14 Haziran 2001

Danimarka: Elektronik imzalar Hk. Yasa,1 Ekim 2000

Fransa: 2 ayrı yasa var. Mart 2000 tarihli, 2000-230 sayılı yasada elektronik imza ve belgeler, ispat konusunda kağıda dayalı belgelere benzer esaslar getirmektedir.2001 tarihli, 2001-272 sayılı yasa ile AB Direktiflerinde yer alan hususların çoğu tanınıyor.

Almanya: AB Direktifinden önce, 1997 tarihinde hazırlanıp 1998 de yürürlüğe giren Alman Sayısal İmza Yasası anılan direktifle uyumsuz hükümler içerdiğinden, üç senelik tecrübe ve AB Direktifi ilkelerine göre yeniden hazırlanan Alman Elektronik İmza Yasası 22 Mayıs 2001’de yürürlüğe girdi.

İtalya: 1997 tarihli, 59 sayılı Yasa ve 1997 tarihli Kararname ile Açık Anahtar Altyapısı (PKI) esasına dayanan, sayısal imzalarla ilgili esaslar tanıdı. Ancak, AB Direktifinden önemli konularda farklılık gösteren bu düzenlemeler yeni bir Kararname ile düzeltildi ve sayısal imzanın geçerliliğine ilişkin hususlara açıklık getirildi.

İsveç: 1 Ocak 2001de yürürlüğe giren Nitelikli Elektronik İmza Yasası, AB Direktifi ile uyumlu.

Portekiz: Ağustos 1999 tarihli, 290-D/99 sayılı yasa elektronik imza ve elektronik belgelerin geçerliliği hususunda esasları belirlemektedir. AB Direktifine henüz uyum sağlanamadı.

İngiltere: AB Direktifini yürürlüğe koyacak herhangi bir düzenleme yapılmadı, ancak, 2000 Elektronik Komünikasyon Yasası bir ölçüye kadar elektronik imzaların kullanımı ve hukuki geçerliliği ile ilişkili.

İspanya: 17 Eylül 1999 tarihli Elektronik İmza Yasasını yürürlüğe koydu. AB Elektronik İmza Direktifine göre değişiklikler de gerçekleştirildi, elektronik imza kapsamı genişletildi. Ayrıca, elektronik ticaret yasası hazırlama çalışmaları da devam ediyor.

Avusturya: Federal Elektronik İmza Kanunu, 1 Ocak 2000de yürürlüğe girdi, AB Direktifi ile uyumlu.

Finlandiya: AB Direktifi ile uyumlu bir yasayı görüşüyor, yasada ABD yasasından alınmış bazı esaslar da bulunuyor.

İrlanda: 10 Temmuz 2000 tarihli Elektronik Ticaret Kanunu, elektronik imzayı ve kayıtları düzenliyor.

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER