E-Ticaret

B2B E-Ticaret Programı

SSS

Çığ KAYMAZ,
Editör

29 Mayıs 2019 12:13:44
0Yorum
487Okunma

B2B E-Ticaret Programı aslında hazır paket program e-ticaret in özel bir yazlıma en yakın versiyonudur. B2B E-Ticaret Programı en yalın hali ile Business to Business – (İşletmeciden İşletmeciye) üyelik oluşturma sistemi üzerinden Bayi ve Satış Ağı Yönetimidir. Her firmanın kendine has bayi ve satış ağına özel olarak planlanan bir hazır B2B e-ticaret programı dır.

E-Ticaret Paketleri Nedir sorusunun en sade yanıtı aşağıdaki ana başlıklarda toplanmıştır.

  • B2C Business to Consumer – (İşletmeciden Tüketiciye) Ürün Satışı.
  • B2B Business to Business – (İşletmeciden İşletmeciye) Üyelik Oluşturma. Bayi ve Satış Ağı Yönetimi.
  • C2C Consumer to Consumer – (Tüketiciden Tüketiciye) Üyelerin Sayfa Oluşturması. İkinci El Ürün Satışı ve Pazaryeri.

B2B E-Ticaret Nedir

B2B E-Ticaret Nedir dediğimizde aslında ticaret tarihinde de bir karşılığı olan işletmeler arası alışveriş işlemlerine karşılık gelir. Günümüzde ise her türlü işletmelerin satış ve bayi ağlarının genişlemesine karşılık elektronik ortamda B2B e-ticaret programı olarak karşımıza çıkmaktadır.

E-Ticaret Sitesi

E-Ticaret Sitesi yapabilmek adına öncelik ile kurumsal ve vizyon sahibi bir yazılım şirketi ile çalışmanız gerekmektedir. Özellik ile denetlenebilir yapıda olmaları çok önemlidir ki bu anlamda uluslararası standart belgeleri olması bir firmanın güvenilir olduğu anlamına gelmez.

B2B E-Ticaret Sitesi nin yazılımsal olarak hazırlanması sürecinde yazılım firmasının insafına kalmış bir tüketici olmamak için dikkat edilmesi gereken konular mevcut. Düşünüldüğünün aksine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da strateji belirler bu anlamda firmalara caydırıcı yaptırım uygulamayı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kısaca BTK bünyesinde yapmaktadır. BTK lisansı olmayan bir yazılım firması ile yapacağınız B2B e-ticaret programı antlaşmasının Tüketici Kanunundaki amir hükümler ve Fikir Sanat Eserleri hizmet satışlarının çok da bağlayıcı olmayan ve uzun süreçli hukuki olarak ancak iptal iade sonucu alınabilecek kapsamında olacağı unutulmamalı.

BTK lisanslı bir firma ile yapacağınız B2B e-ticaret programı antlaşması sonrası yaşayacağınız sorunda ise Tüketici Kanunu ve Fikir Sanat Eserleri Koruma Kanunun dan gelecek kararlarında etkisi ile iptal iade dışında ayrıca bağımsız ilerleyen süreçte ilgili firmaya pazar payı ve cirosu oranında oldukça yüksek idari para cezaları uygulanmakta. Bunun bilincinde olan kurumsal bir yazılım firması ile çalışmak alacağınız yazılımsal hizmet kalitesini yükseltebileceği gibi e-ticaret piyasasında da genel farkındalık oluşturacaktır.

E-Ticaret Çözümleri

E-Ticaret Çözümleri B2B – B2C ya da C2C modellerinde olsun süreç içerisinde zaman ile yönetici ve on kullanıcı deneyimlerinden yola çıkan problemlere karşılık üretilmiştir. B2B e-ticaret programı çözümü adına arayış içerisindeyseniz özellikle unutmayınız farklı model e-ticaret yazılımlarına özen gösteren kurumsal firmalar B2B yazılımlarına da aynı özen ile yaklaşırlar.

E-Ticaret in Geleceği Üzerine

E-Ticaret in Geleceği Üzerine düşünelim, geçmiş geleceğin yol haritasıdır.

Yeniçeri Ocağı ilk kuruluşu zamanında iyi eğitim almış güçlü kuvvetli gençlerden liyakat usulü ordu ve devlet kademelerine yetkin insan yetiştirmeye yönelik kurulmuştu. Yeniçeri Ocağı 16. yüzyıldan sonra üst düzey devlet yetkililerinin liyakatsiz ve bazı yetenekleri kısıtlı kimselerin ocağa alınmasından sonra bozulmaya başladı. Çünkü, eğitimsiz ve başıboş kimselerin ocağa girmeleriyle bu askeri teşkilat, doğrudan siyasete katılan, devlet adamlarını tayin veya azlettiren, padişahları tahttan indiren veya tahta çıkaran bir kuvvet halini aldı. Devletin mali açıdan zayıflaması ile sefere çıkılmaması neticesinde ganimet geliri azaldı. Yeniçeriler sakat, yaşlı yoldaşlarına bakmak ve kendi hayatları ile savaşa gidenlerin ailelerinin geçimini ikame etmek için gelir elde etme çabasına girmişlerdir. Neticesinde, askerlikle ilgisi olmayan ticaret, kahvehane işletmeciliği, hamam işletmeciliği, kayıkçılık, depoculuk, odun ve yakacak işleri gibi sektörlere el attılar. Ahali, bu ölümü düğün sevinci gibi karşılayacak şekilde yetiştirilmiş insanların baskın karakterlerinden rahatsız oldu ve ciddi sorunlar baş göstermeye başladı.

Türk tarihindeki en büyük yenilikçi liderlerden biri olan sultan 2. Mahmut döneminde ocağın ıslahatı için çabalara isyan ile karşılık veren Yeniçeri Ocağı maalesef 16 Haziran 1826 tarihinde Aksaray Et meydanı bölgesinde bulunan yeniçeri kışlalarına yapılan yoğun top ateşi ile sıkıştırıldı. 6.000'den fazla yeniçeri öldürüldü. 20.000 civarında isyancı da tutuklandı.

Rivayetlere göre sultana isyan etmelerine rağmen 2. Mahmut a sadakatlerini belirtmek ve çocuk, genç yeniçeri sürülerinin bağışlanması adına birbirlerinin kafasını kesen yeniçeriler oldu. Bu kanlı devrim sırasında sürü olarak bir yaş grubunda yetiştirilen genç yeniçerilerin kültürlerini korumak ve hayatta kalmak adına hamam külhanlarına saklandıkları bilinir. Hamamlar da sıcaklığı sağlayan en zor işlerden biri olan kazanı sıcak tutmak adına çalışan bu gençler gündüz dışarı çıkmazdı. Bu gençler gizli aralıklar ile hamamlarda toplanıp eski Bektaşi ayinlerini hu çekerek gerçekleştirmeye devam ederler. Rivayete göre zamanın küçük İstanbul unda saraydan da duyulan bu sesler ve yaşanan kanlı olayların etkisi ile İstanbul halkı ve Sultan çok büyük bir vicdan azabı duydu.

Bu gençler kültürlerinin devamını sağlamak adına feslerini ezip yan takarak ve bellerine bıçaklarını taşıdıkları kırmızı kuşaklar bağlayarak İstanbul un bıçkın Külhanbeyleri oldu, kendi sürülerini ise omuzlarındaki kuzgun ya da yunus benzeri dövmelerinden tanırlardı. Külhan beylerinin en bıçkın liderlerine yeniçeri geleneğinden gelen Dayı lakabına gönderme olacak şekilde, bağımsızlıklarını vurgulayan Kaba başlığı eklenerek Kabadayı lar ortaya çıktı. En büyük düsturları olan Kızıl Elma yı dolayısı ile Nizamı Alemi sağlamak amaçlı sokaklarda belki de köklerinden bağımsız hüküm sürdüler.

Günümüzde liyakat ın değeri daha da fazla anlaşılmakta bu açıdan bakıldığında herhangi bir e-ticaret sitesi yazılımı yaptıracaksanız Liyakat ının en azından devlet nazarında BTK lisansı ile kanıtlanmış olmasına dikkat ediniz.

Çığ Kaymaz

Gelecek e-ticaret Gelecek

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER