Bilişim Teknolojisi

Bilişim Teknolojisi günümüzde her alanda etkin kullanılan bir teknoloji olmuştur. Artık Devletler, Şirketler ve bireyler etkin bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanmaktadırlar. Bizde işimizin temel yapısı olan bilişim teknolojilerini etkin kullanmaktayız ve bu alanda edinmiş olduğumuz bilgi beceriyi ve duyduğumuz yenilikleri KMK Blog Aboneleri ile bilişim teknolojileri kategorisinden paylaşmaktayız.

Devamını Göster

Bilişim teknolojileri nedir?

Bilişim teknolojileri bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir alt dalı olarak görülmektedir. Her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin depolanmasında, ağ sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır. Günümüzde teknolojinin her alana yayılmasıyla bilişim teknolojileri çok önemli bir konuma gelmiştir. Bilişim teknolojileri ülkelerin birinci ve üçüncü sınıf olmalarını belirleyebilecek kadar önemli bir etken olmuştur. Bilişim Teknolojileri artık yaşamımızda devrimsel nitelikli değişimlere neden olmuştur. Bilişim Teknolojisi aracılığıyla bilgiler milyonlarca insana hızlı bir şekilde ulaştırılabilmektedir. Bilişim Teknolojileri aynı zamanda şirketler üzerinde de büyük değişimlere yol açmıştır, öyle ki şirket departmanları tamamıyla bilişim teknolojileri ile yeniden tasarlanmıştır.

Bilişim teknolojileri ana kategorileri nelerdir?

Bilişim teknolojileri 4 kategoriden oluşmaktadır ve bu kategoriler birbirlerine muhtaçtır. Biri olmadan diğeri işlevini pek yerine getiremez bu kategoriler şunlardır; Yazılım, Hizmetler, Donanım, Ekipmanlar

Bilişim nedir?

Bilişim teknolojileri nedir kısaca, bilgi üreten, depolayan, işleyen ve sunan her türlü sistemin yapısı ve işlevi üzerine araştırma yapan bir yapısal bilim dalıdır. Bilişim; verileri aktarma, saklama ve çeşitli algoritmalarla işleme yapabilen matematiksel cihazlar tasarlar. Diğer bilim dallarındaki olguları ve süreçleri ve algoritmalar aracılığı ile işleyerek, soyutlaştırır. Her türlü bilgisayar donanımı ve her çeşit yazılım, bilişimin bir parçasıdır.

Bilişim; “bilişim bilimi” ve “bilgisayar bilimi” gibi adlarla da bilinir. Bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini oluşturur. Bu temellerin bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmelerini sağlar. Her tür mekanik hesaplama ve bilgiyi inceleyip elektronik cihazlar aracılığı ile düzenli biçimde işleme bilimidir.

Bilişim teknolojilerinin firmalara yararları nelerdir?

 1. Firmaların verimlilik oranlarını yükseltir.
 2. Üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
 3. Firmaların bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlar.
 4. Firmaların küresel ölçekli rekabetlere girişebilmelerine olanak sağlar.
 5. Üretimde verimliliğin daha da artmasını sağlamıştır.
 6. Karar verme sürecini hızlandırır.
 7. Yeniliklere ve yenilenmeye imkân tanır.

Bilişim teknolojileri araçları nelerdir

Bilişim teknolojilerini sadece bilgisayarlar olarak düşünmek oldukça yanlıştır. Bilişim teknolojileri birçok teknolojiyi de içerisine almaktadır:

 1. Firma ve bürolarda kullanılan bilgi işlem ve hesap makineleri.
 2. İzole edilmiş metal ve kablo mamulleri.
 3. Elektronik supap ve tüp mamuller ile diğer elektronik parçalar.
 4. Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili ürünler, telefon ve telgraf hat cihazları.
 5. Televizyon ve radyo alıcıları mamulleri, ses ve video kayıt cihazları, teksir cihazları ve yardımcı ürünler.
 6. Endüstriyel süreç araçları dışında, ölçme, kontrol, test, rota saptama vb. amaçlarla kullanılan araç ve cihazların mamulleri.
 7. Endüstriyel süreç kontrol araçlarıyla ilgili mamuller, bilişim teknolojileriyle ilgili hizmetler.
 8. Makine ve ekipmanların toptan satışı ve tedariki.
 9. Bilgisayar dahil, işyeri makine ve bilgi işlem ekipmanlarının kiralanması.
 10. Telekomünikasyon.
 11. Bilgisayar ve ilgili hizmetler.

Bilişim teknolojilerinin günlük hayatta kullanım alanları

Bilgi teknolojileri insanoğlu tarafından fazlasıyla benimsenmiştir ve giderek daha çok kullanılır hale gelmiştir. Bugün her alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 • Online Eğitim: Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla öğrenciler okulun dışında da bilgiye erişebilir hale gelmiş ve internet aracılığıyla daha fazla şey öğrenmeye başlamıştır. Ayrıca bazı okullarda öğrenciler teknolojik aletler aracılığıyla ders materyallerine ulaşabilmektedir.
 • İletişim: Toplum tarafından bilişim teknolojileri iletişimi ve insan ilişkilerini güçlendirmek için kullanılmıştır. Cep telefonlarının ve sosyal medya platformlarının geliştirilmesiyle iletişim çok daha hızlı ve kolay hale gelmiştir.
 • Elektronik Ticaret: Teknolojinin her alanda kullanılması ile iş dünyası da ticaretini elektronik ticaretle yapmaya başlamıştır. Öyle ki geliştirilen elektronik ticaret modelleri (B2C, B2B, C2C) ile ticaretin hemen hemen tamamı bilişim teknolojileri ile gerçekleşmeye başlamıştır.
 • Modern tarım: Teknolojinin gelişmesi tarım sektöründe de birçok yeniliğe ve kolaylığa imkân sağlamıştır. Çiftçiler ürünlerini internet aracılığıyla satabilmeye başlamış, tüketiciler ise bu ürünlere tek tuşla erişebilme imkânı yakalamışlardır. Böylelikle tarım ürünlerinin fiyatını yükselterek para kazanan aracılardan çok çiftçilerin kazanmasına, tüketicinin de ürünü daha uygun fiyata satın almasına fırsat sağlanmıştır.
 • Eğlence sektörü: Tablet bilgisayarlar, oyun konsolları, video oyunları gibi teknolojik ürünlerin gelişmesiyle birlikte insanlar istedikleri zaman istedikleri yerde eğlenceye ulaşabilmektedir. Müziklere, filmlere ve dizilere erişim kolaylaşmıştır ve bu alanda hizmet veren online firmalar kurulmuştur.

Bilişim Teknolojileri Blog

KMK Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, bilişim alanında faaliyet göstermektedir ve ham maddesi bilgidir. KMK Bilgiyi alır işler ve kullanıcısına sunar. Bu blok aracılığı ile bilişim teknolojileri alanında bilgi paylaşımı yaparak abonelerini bilişim teknolojileri ile ilgili yenilikler hakkında bilgilendirir. Sende bilişim teknolojilerini yakından takip etmek için KMK Abonesi ol bilgi sana gelsin.

Devamını Gizle