E-Ticaret

E-Ticaret Akademisi

SSS

Çığ KAYMAZ,
Editör

01 Mayıs 2019 16:35:00
0Yorum
276Okunma

E-Ticaret Akademisi üzerine üniversitelerde çalışmalar devam etse de şu aşamada akademik olarak sadece iki ya da dört yıllık fakülte mezunlarına yönelik sertifikalı eğitimler mevcut.

Akademi E-Ticaret için aslında uygun bir eğitim yeri olsa da şu aşamada bilgisayar mühendisliği ya da işletme mezunlarının teknoparklarda e-ticaret akademisi adına meslek içi eğitildiği interaktif bir durum mevcut ve aynı durum teknopark harici kurumsal çalışan teknoloji firmaları içinde geçerli.

E-Ticaret Uzmanlığı Bölümü

E-Ticaret Uzmanlığı Bölümü üzerine çalışmalar devam ediyor olsa da özellikle ülkemizde ve dünya genelinde sadece dijital pazarlama değil, pazarlama satışın stratejilerinin her alanın da olduğu gibi e-ticaret akademisi alanında da ciddi eğitimi eksikliği mevcut. Tüm geçmişi 25 yıl olan e-ticaret sektöründe aslında zaman içerisinde adım adım gerçekleşen gelişmeler ile doğal süreçle kendiliğinden uzmanlar ortaya çıktı ve bu uzmanlar ile çalışma şansı yakalayanlar aslında en iyi e-ticaret akademisi eğitimini almakta.

Uygulamalı E-Ticaret Eğitimi

Uygulamalı E-Ticaret Eğitimi aslında şahsen en iyi sonucu verdiğini düşündüğüm eğitim. Çünkü ülkemiz özelinde düşünecek olursak aslında akademik eğitimin bile maalesef lise eğitimi düzeyine düştüğü düşünülecek olur ise en azından temel anlamda ilgili ve öğrenmeye açık kişilerin bir miktar özveri ile sektörde yetişmesi gerekmektedir.

E-Ticaret Eğitimi kısaca kurslar seminerler ve benzeri faaliyetler üzerinden faydalı olsa da aslında meslek içi eğitim ile pekiştirilmez ise e-ticaret akademisi üzerinden bile alınsa yüzeysel ve yetersiz kalması kaçınılmazdır.

E-Ticaret Hukuku Eğitim

E-Ticaret Hukuku Eğitim i almak isterseniz bu konu tamamen Türk Ticaret Kanunun genel kapsamın da yer almaktadır.

Konu Avrupa Birliğinin içerisinde 15 Nisan 2010 tarihli Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesinin yürürlüğe girmesini izleyen süreçte düzenlendi. Takip eden süreçte Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye de 5 Kasım 2014 tarihinde E-Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanunu genel kapsamı içerisine alınarak yürürlüğe girmiştir.

E-Ticaret in Geleceği Üzerine

E-Ticaret in Geleceği Üzerine düşünelim, geçmiş geleceğin yol haritasıdır.

Günümüzde meslek içi eğitim maalesef yanlış iş yönetimi, hukuki düzenleme ve açıklardan kaynaklı istismar edilmekte olduğu için hem çalışan hem de işveren için sıkıntılı bir süreç haline gelmiştir. Geçmişte sadece bir işi öğrenmek adına karın tokluğuna çıraklık yapılırken geldiğimiz dönemde stajerlerin mali yükleri bile tamamen firmaların üzerine yığılmakta.

Çalışan boyutu ise çok daha karmaşık, özlük hakları ile ilgili bilinçli çalışanlar işletmelerin hatalarını istismar ederek bir gelir kapısı oluşturmakta, işletmelerde personel alımlarında bu tür sıkıntıları öngördükleri için tereddütlü davranmakta ve sonuç olarak aslında çift taraflı hatta daha da önemlisi toplumsal bir güvensizlik yaşanmakta.

Devlet konu ile ilgili eğer doğru düzenlemeleri yapmaz ise sonuçları ülkemiz adına yıkıcı olmakta. Sadece empati kurulsa bile anlaşılabilecek bir durum hukuki süreçlere sokulabilmekte. Örneğin devamlı dava edilmekten çekinen bir işletme sahibi çalışanlarına düşman gözü ile bakabilmekte ya da çalışanlar bu güvensiz ortam kaynaklı iş gücünü azaltabilmektedir. Çalışanın özlük haklarını işletme sahipleri istismar etmesin diye devlet pek tabiki koruyucu olmak zorunda ama çalışanın kötü niyetli olabileceği de gözden kaçırılmamalı. Konunun kesinlikle kıdem tazminatlarının bir fona aktarılması ile aşılabileceğini düşünmüyorum ama işverenin üzerindeki bu ve benzeri maddi yükümlülükler devlet tarafından paylaşılarak azaltılmaz ise istihdamın daha da düşmesi dolayısı ile meslek içi eğitimin azalması kaçınılmaz.

Anayasa ve Hukukun temeli denge kavramı üzerine kuruludur. Örneğin 1961 anayasası Devlet – Vatandaş dengesinde aşırı miktarda çalışan ve sendikalar üzerine eğildiği için bir noktadan sonra devlet otoritesi neredeyse bitip sivil toplum kuruluşlarının hegomonyasına girildi. Örneğin bir kentte kışın grev yapan kömür işletmeleri yüzünden soğuk kaynaklı çocuk ölümleri arttı. 1982 Anayasası ise Devlet – Vatandaş dengesinde tamamen işveren ve kurum ağırlıklı bir bakış açısından kaynaklı insan hakları problemleri günümüzde halen çözülememekte. Örneğin bir maden işletmesinde firma yöneticilerinin kar hırsı kaynaklı insan ölümleri yaşanması. Taşeron sistemini çözüm olarak görmek ise tamamen hatalı çünkü tüm istatistikler çalışanların güvenli ve pozitif bir ortamda çok daha fazla verim sağladığını göstermekte.

Evrende dahil olmak üzere hayatın her alanında denge ve adalet vardır. Bunun ana nedeni etki tepki kavramında yatar, unutmayalım her etki bir tepkiye yol açar ve bazı tepkiler oldukça etkilidir.

Çığ Kaymaz

Gelecek e-ticaret Gelecek

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER