E-Ticaret

E-Ticaret ETBİS

SSS

Çığ KAYMAZ,
Editör

28 Eylül 2019 12:55:40
0Yorum
257Okunma

E-Ticaret ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) hakkında tebliğ 11.08.2017 tarihi ile resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. E-Ticaret ETBİS ile beraber açık olarak denetlenebilir bir alan halini aldı.

ETBİS Kayıt Zorunluluğu yer sağlayıcı ve aracı hizmeti veren ayrıca internet üzerinden faturalı ürün ya da hizmet satışı yapan her işletme için geçerli. E-Ticaret ETBİS üzerinden kontrol edilebilir bir alan olmasına karşın tüm e-ticaret sitelerine sirayet ettiği şu aşamada söylenemez. Ancak gün geçtikçe artan katılım ile büyüyerek devlet tarafında dijitalleşme açısından gelecekte bir mihenk taşı olacağı kesin olan bir platform.

Devletin özellikle E-Ticaret ETBİS ve benzeri dijital alandaki gelişmelere kayıtsız kalmaması ne kadar sevindirici olsa da bilgi güvenliği konusundaki kaygılar devam etmekte. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı gibi kritik bir biriminde dahi birkaç sene öncesine kadar şifrelerin bir çocuğun bile deneyerek rahatça bulabileceği şekilde korunduğu düşünülecek olursa, dijital ortam ticari işletmeler adına da bilgi güvenliği kaygılarına neden olmakta. Hızla gerçekleştirilmeye çalışılan bu dijitalleşme ayağı her ne kadar tarafımdan savunulsa da eğer e-devlet, gümrük bilgi ekranı ve E-Ticaret ETBİS gibi platformların hacker saldırılarına uğradığı takdirde karşılaşılacak problemler oldukça derin sorunlara gebe olur. Bu nedenle özellikle bu konuda Emniyet kadrosundaki uzmanların uyarıları dikkate alınarak biraz daha sakin ve akılcı bir tutum ile hareket etmekte fayda var.

ETBİS Kayıt Süresi

ETBİS Kayıt Süresi ile ilgili söylenebilecek şey en kısa zaman zarfında e-ticaret sitenizi kayıt ettirmeniz salık verilir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde E-Ticaret ETBİS e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

ETBİS Kayıt Nasıl Yapılır

ETBİS Kayıt Nasıl Yapılır sorusunun yanıtı, sanıldığının aksine e-Devlet entegrasyonu henüz gerçekleştirilmediğinden E-Ticaret ETBİS e giriş işlemleri www.eticaret.gov.tr adresi üzerinden sağlanmaktadır.

ETBİS Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

 • Tebligata elverişli KEP adresi.
 • Elektronik ticaretin türü.
 • Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
 • Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
 • 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 • Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.
 • 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 • Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
 • Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.
 • Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
 • Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak bildirir.

Pazaryeri Mağazası ETBİS Kayıt Zorunlumu

Pazaryeri Mağazası ETBİS Kayıt Zorunlumu dediğinizde yurtiçindeki aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yani n11.com, hepsiburada.com ya da trendyol.com gibi platformlarda yurtiçi satış yapıyorsanız E-Ticaret ETBİS kaydı yaptırmanıza gerek yok.

E-Ticaret in Geleceği Üzerine

E-Ticaret in Geleceği Üzerine düşünelim, geçmiş geleceğin yol haritasıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) genel merkezinde gerçekleştirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri’nin dördüncüsünde yaptığı konuşmada, küresel ekonomide yeni bir evreye girildiğini söyledi.

Bu dönemin kodlarının “ticaret savaşları” ve “teknolojik değişim” üzerinden yeniden tanımlandığını aktaran Varank, “Bir taraftan bakıyorsunuz, küresel ticaret savaşları tüm gündemi meşgul ediyor. ABD'nin aldığı bir karar ya da yapılan bir açıklama, dengeleri bir anda sarsabiliyor”dedi.

Varank, teknolojik değişim ve dönüşümün, çok hızlı bir biçimde hayata dahil olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü, “Kimi zaman, olup biteni takip etmekte dahi zorlanıyoruz. Sadece üretim tarafına odaklandığımızda, geleneksel üretim modellerinin dijitale doğru kaymaya başladığını hepimiz fark ediyoruz. Yeni teknolojiler, üretimin artık her alanına çok daha yoğun bir şekilde nüfuz ediyor. Nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri ve robotik sistemler gibi uygulamalar, üretimde giderek daha fazla kullanılıyor.”

E-Ticaret ETBİS kaydı ve benzeri denetlenebilir ortamlar bilgi güvenliği sağlanabildiği takdirde oldukça faydalı olacaktır. Ama unutmayalım güvenlik dolayısıyla bilgi güvenliği bir algıdır, asla sıfır tolerans güvenlik söz konusu değildir.

Çığ Kaymaz

Gelecek e-ticaret Gelecek

E-Ticaret Paketlerini İncele

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER