E-Ticaret

E-Ticaret Hukuk

SSS

Çığ KAYMAZ,
Editör

13 Mayıs 2019 17:11:20
0Yorum
485Okunma

E-Ticaret Hukuk u aslında tamamen Türk Ticaret Hukuku kapsamında, 15 Nisan 2010 tarihli Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri yönergesinin yürürlüğe girmesi ile beraber ülkemiz harekete geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 5 Kasım 2014 tarihinde E-Ticaret Kanunu olarak tanımış ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde tam yürürlüğe girmiştir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi dikkatli incelenirse aslında Avrupa da ve Dünya genelinde uygulanan e-ticaret satış sözleşmeleri ile eşgüdümlü ve uluslar arası nitelikte olduğu fark edilir. E-Ticaret Hukuk u yasal olarak tarafları tamamen bağlayıcı durumda ve güvenilirdir. E-Ticaret hukuk un bağlayıcılığını yanı sıra müşteri memnuniyeti çok ön planda tutulmaktadır. Bunun ana nedeni şikayet sürecinin Web üzerinden milyonlara ulaşabilmesidir. Ya da firmalar artık bazı müşteriler ile ilgili black list denen listeler oluşturabilmekte ve kötü niyetli müşteri engellenebilmekte. E-Ticaret hukuk unda son dönemde özellikle firma ile ilgili tüketici tarafından haksız marka değeri azaltmaya yönelik faaliyetlerde suç kapsamına girebilmekte.

E-Ticaret Nedir

E-Ticaret Nedir derseniz asırlardır devam eden alışveriş ve kazanç esaslı ticari çalışmaların bütününün elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebilmesidir.

E-Ticaret günümüz ve geleceğin en ön planda konusudur. Sınırların ve engellemelerin kıskacından kurtulup uluslar arası anlamda ticari gelişmelere gebe bir konu olan e-ticaret hukuk en de düzenlemeler ile insanların güven duyabileceği bir alan halini almıştır.

E-Ticaret Kanunu

E-Ticaret Kanunu 5 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olsa da aslında tüketici hakları çerçevesinde daha öncede korunmaktaydı ama var olan e-ticaret hukuk boşlukları bu düzenleme ile oldukça azaltıldı. Normal ticarette tüketici ve işletmeci olarak ne kadar güvende iseniz e-ticaret de de o kadar güvendesiniz.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması adına, elektronik ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla ülkemizde Türk Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan platform. Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi yönetim sistemi.

İşletme olarak Etbis üyesi olmak hem tebligatlardan dolayısıyla mevzuattan güncel bilgi sahibi olmanızı hem de e-ticaret hukuk u kapsamında hareket eden bir işletme olarak güven unsuru oluşturmanıza katkı sağlar.

E-Ticaret Hukuki Boyutu

E-Ticaret Hukuki Boyutu aslında ikili antlaşmalarda ki kapsamdan bağımsız değildir, alıcının yükümlülükleri ve satıcının yükümlülükleri milletler arası sözleşmelerde zaten belirtilmiştir.

E-Ticaret in Geleceği Üzerine

E-Ticaret in Geleceği Üzerine düşünelim, geçmiş geleceğin yol haritasıdır.

1750 yılında, Alman Prusya Kralı Büyük II. Frederick, Berlin yakınlarındaki Postdam ormanlarında gezinirken, bir değirmenin bulunduğu alçak bir tepe üstünde durur. Değirmenin olduğu yeri satın alacağını ve yerine bir saray yaptıracağını söyler. Kralın adamları değirmenciye gider ve kralın bu isteğini iletirler. Fakat adam değirmenini satmak istemez. Adamları gelip Kral'a durumu anlatırlar.Kral bunun üzerine değirmenciyi huzuruna çağırtır. Değirmenci gelir ve Kral'ın karşısında durur.

Kral, ‘Yanlış anladınız beni herhalde beyefendi, ben satın almak istiyorum orayı. Kaç para?’ der, önce. Sonra değirmen için değerinin kat ve kat üstünde bir ücret ödemeyi teklif eder.

Değirmenci, ‘Hayır yanlış anlamadım, adamların da bunu söyledi. Satmıyorum!’

Kral, ‘Beyefendi inat etmeyin, paranızı fazlasıyla vereceğim.’

Değirmenci, ‘Sen koskoca Kralsın, paran çok. Git Almanya'nın her yerine saray yap. Burayı benden önce babam işletiyordu. Ona da babasından kalmış, ben de çocuğuma bırakacağım. Satmıyorum!’

Bunun üzerine sinirlenen Kral Frederick ayağa kalkar ve, ‘Sen benim Prusya Kralı Friedrich olduğumu bilmiyor musun yoksa?’ diye gürler.

Değirmenci, ‘Senin kral olduğunu biliyorum. Ama ben de bu değirmenin ve arazinin sahibi Sans-Souciyim.’

Kral iyice köpürür ve, ‘Madem benim kim olduğumu biliyorsun, o halde zorla alabileceğimi de biliyor olmalısın. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Benim binlerce askerim var. Senin kimin var?’ der.

Değirmenci bu söz üzerine hiç telaşa düşmeden tarihe geçecek o ünlü sözü söyler, ‘Berlin de hakimler var. Ben de onlara güveniyorum.’

Kral bu cevap üzerine ıslah ettiği mahkemelerin adaletinin kendi aleyhine bile güvenildiğini anlar ve tarihe geçen şu ünlü sözünü söyler, ‘Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar kral bile olsa adaletten üstün değildir, Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz.’

Kral İkinci Friedrich bu yel değirmeninin Prusya Krallığı devam ettikçe korunmasını ister ve onun daha altında olan tepeye sarayını diker ve adını da değirmencinin ismi olan Sans-Souci Sarayı koyar.

Saray ve değirmen günümüzde hala orada bir ‘Adalet Simgesi’ olarak yan yana ve birlikte durmaktadır.

Çığ Kaymaz

Gelecek e-ticaret Gelecek

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER