İnternet

E-Faturanın Altyapısı

16 Nisan 2015 15:09:20
0Yorum
2463Okunma

Gelir İdaresi Başkanlığı, Elektronik Fatura Kayıt Sistemi için gerekli adımları tamamladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Elektronik Fatura Kayıt Sistemi için gerekli adımları tamamladı. Uygulamaya geçilmesiyle birlikte, bilgi işlem sistemi aracılığıyla elektronik belge olarak düzenlenen faturalara ait bilgilerin belirlenen format ve standartlarda internet üzerinden Başkanlığa aktarılması koşuluyla söz konusu faturalara ait ikinci nüshaların kâğıda aktarılarak, saklanması zorunluluğu ortadan kalkacak...

Gelir İdaresi Başkanlığı, Elektronik Fatura Kayıt Sistemi İçin Gerekli Adımları Tamamladı.

Elektronik Fatura altyapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, başlangıç aşaması olarak tasarlanan Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlandı.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan tebliğ taslağına göre, sistem, mükellefler tarafından bilgi işlem sistemi aracılığıyla elektronik belge olarak düzenlenen faturalarda bulunan bilgilerin belirlenen standartlarda ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması suretiyle faturalara ait ikinci nüshaların kâğıt ortamında saklanması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Uygulamaya geçilmesiyle birlikte, bilgi işlem sistemi aracılığıyla elektronik belge olarak düzenlenen faturalara ait bilgilerin belirlenen format ve standartlarda internet üzerinden Başkanlığa aktarılması koşuluyla söz konusu faturalara ait ikinci nüshaların kâğıda aktarılarak, saklanması zorunluluğu ortadan kalkacak.

Düzenlenen faturalara ait birinci nüshaların alıcılara iletilmesinde kâğıt nüsha kullanılmasının yanı sıra elektronik ve manyetik ortamlardan yararlanma imkânı bulunacak.

Uygulama kapsamındaki mükellefler, düzenlemiş oldukları faturaları alıcılara teslim ederken bu iki yöntemden en az birisini tercih edebilecek.

Mükellef tarafından haklı bir mazeret sunulmaksızın, veri dönemi geçmesine ve Başkanlıkça 7 güne kadar süre verilerek, yazılı olarak istenmesine rağmen fatura bilgilerinin Başkanlığa aktarılmaması durumunda, protokol feshedilmiş sayılacak.

Tebliğ taslağında belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde işlenen fiile göre, Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar uygulanacak. Yapılan ihtara rağmen söz konusu uyumsuzlukların düzeltilmemesi halinde Başkanlık verilen izni tümüyle veya belli hususlar bakımından kısmen iptal edebilecek.

Protokolün feshedilmesi durumunda mükellefler fesih tarihinden itibaren 10 gün içinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kâğıt ortamında fatura düzenlemeye ve saklamaya başlayacak. Eski faturalama rejimine geçişe kadar mükellefle imzalanan protokolde faturaların düzenlenmesi ve elektronik ortamda saklanmasına ilişkin usul ve esaslar geçerli olacak.

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER