Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Nedir

Bilindiği gibi “ticaret” ifadesi kavramsal olarak “mal veya hizmetin satın alınması ve satılması“ işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda, Internet üzerinde yapılması E-Ticaret kavramını ortaya çıkarmıştır. Elektronik Ticaret, mevcut ticaret işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. Bu bakımdan E-Ticaretin ana hedefi, ticari işlemlerin elektronik ortamda basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır.

Devamını Göster

Ürünlerin ve hizmetlerin e-ticaret siteleri aracılığı ile düzenli bir şekilde müşteriye sunulması, siparişin kolay bir şekilde alınması, satın alma işleminin kolaylıkla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ürün ya da hizmetin en hızlı şekilde müşteriye ulaştırılması e-ticaretin ana hatlarını oluşturur. Kısacası e-ticaret, bir şirketin iş yapma olanaklarını 24 saat-365 gün devamlılığı içinde bütün dünyaya sunmasıdır.

E-ticaretin amacı mal ve hizmet maliyetlerini düşürmek ve müşteriye hizmet zamanlaması ve kalitesini iyileştirmektir. Yeni ekonomide, bilgi çağında elektronik ticaretin bu ilk adımları büyük bir iş stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki ve telekomünikasyon sistemlerindeki gelişmeler işin yapılma şeklini değiştiren yeni uygulamalara kapıları açmıştır. Birçok değişik büyüklükteki firmalar elektronik ticaret stratejisini ya başlatmış durumdalar ya da çok yakın bir gelecekte bunu planlamaktadırlar.

Müşteri beklentilerindeki mal ve hizmet arzındaki artış, iş dünyasındaki rekabeti küresel ölçekte zorlaştırmaktadır. İşadamları buna uyum sağlamak için organizasyonlarını ve çalışma tarzlarını değiştirmekte, firma-müşteri-tedarikçi arasındaki bariyerleri İnternet ve e-ticaret ile kaldırmaktadır.

Elektronik Ticaret son yıllarda dikkatleri üzerine çekmesine rağmen, 20 yıldan beri çeşitli şekillerde varlığını sürdürmektedir.

E-Ticaret ile daha esnek yapıya kavuşan, tedarikçileri ile daha yakın çalışan, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren firmalar da, global ölçekte değişim yaşamaktadır. E-Ticaret, firmalara en iyi tedarikçiyi seçme ve tüm dünyaya satış yapma imkânı sunmaktadır.

E-Ticaret Nasıl Çalışır?

Çevrim içi alıcı müşteri, Internet üzerinden satıcının e-ticaret sitesine girer. Burada bir ürün satın almak istediğine karar verir ve kendisi hakkında verdiği bütün bilgilerin şifrelendiği "Transaction Server"a yönlendirilir. Siparişini onayladığı anda, bilgiler net üzerinden özel bir geçiş yoluyla ödemeyi yapan veya ödemeyi teslim alan bankaların bu işlemi onayladıkları veya reddettikleri Network işleme mekanizmasına ulaşır. Bütün bu işlemler 2-5 saniyeden fazla sürmez. "Secure Socket Layer" (Güvenli Soket Katmanı) sayesinde e-ticaret güvenli bir hale gelmiştir.

E-Ticaret Dünü Bugünü Türkiye’den Örnek Uygulamalar

İnternetin dünya çapındaki hızlı gelişimine paralel olarak, İnternet, Türkiye’de de yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaygınlaşma, özellikle ticari alanda daha hızlı gerçekleşmektedir. Bu aşamada, dünyada ve Türkiye’de yeni bir ticaret anlayışı ortaya çıkmış oldu. Bu anlayışa uygun elektronik ticaret (E-Ticaret) olgusu ortaya çıkmıştır.

Ticari Firmalar, ilk zamanlar, internetin sağladığı tanıtım-pazarlama olanaklarını kullanmaya başladılar. Son dönemde ise buna ilave olarak internet üzerinden elektronik ticaret olanağını da yaygın bir şekilde kullanmaya başladılar. Hatta bu alanda yeni istihdam alanları açıldı.

Bu yaygınlaşmayı sağlayan en önemli faktör, İnternet’in hem satıcılar hem müşteriler açısından, hem de stok kontrol gibi firmalara özel önemli avantajlarının olmasıdır.

 • Satıcı açısından en önemli avantajlar; ürünlerinin veya hizmetlerinin, pazar sınırı olmaksızın dünya çapında, kapsamlı, doğrudan, etkileyici bir tarzda sunumu ve bu sunuma bağlı olarak satışıdır. Ayrıca bu işlemler için gerekli olan zaman ve personel ihtiyacının (dolayısıyla maliyetin) minimuma indirilmesidir.
 • Alıcı için; aradığı ürün ya da hizmeti, kendi istediği bir zaman diliminde, pek çok alternatifi bir arada görerek, kısa sürede, ikinci bir kişinin müdahalesine gerek kalmadan bulma ve satın alma olanağı bulmasıdır.
 • Firmalar için; üretim – stok – finans kontrolü için bu güne kadar yaptıkları yatırımları bir arada ekonomik olarak kullanma imkânları bulmalarıdır.

Türkiye’de E-Ticaret uygulamaları

Türkiye’de bugün hemen hemen büyük bir çoğunluğun büyük ve küçük ölçekli firmaların e-ticaret sitesi bulunmaktadır ve aynı şekilde büyük e-şirketlerinde yer aldığı e-pazaryerleri bulunmaktadır.

İnternet’in ülkemize yeni yeni yaygınlık kazanmaya başladığı 1996 yılında firmaların İnternet ile ilgili konulardaki bilgi yetersizliğinden kaynaklanan şüpheleri oldukça fazlaydı ve firmalarında bakış açıları sağlıklı değildir. 2000 yıllardan sonra internetin gücü teknolojinin gelişimi bu bakış açısını değiştirerek bugün ticaretin merkezine oturmuş durumdadır.

Bugün bile İnternet adresi (domain name), e-posta hesabı bulunmayan sektöründe önemli yerlere sahip pek çok firmanın bulunmaktadır. 21 yüzyılda elektronik ticaretin önemini anlamayan firmaların ayakta durmaları oldukça zor olacaktır.

Bugün ülkemizde birçok “e-ticaret altyapısı sağlayan şirket” ve tecrübeli insan kaynakları yer almaktadır. Uluslararası e-ticaret platformları oluşturulmuş ve oluşturulmaya devam etmektedirler. 1998 yıllarında statik web siteleri ile elbette e-ticaret yapmak oldukça zordu bugünse zorluklar teknolojinin hızlı büyümesi ile yerini kolaylıklara bırakmıştır. 1 saat içerisinde dünya standartlarında e-ticaret siteleri oluşturulabilmekte artık ve aynı şekilde internet altyapısının güçlenmesi ile hızlı ve keyifli kullanım ortaya çıkmıştır.

KMK Bilgi Teknolojileri de bu serüvene 1998 yılında başlamış ve bu tarihten itibaren yaşadığı birçok sıkıntıyla birlikte günümüze kadar gelerek e-ticaret altyapı sağlayıcılar arasında yerini almıştır. Bugün Tüm e-ticaret modellerinde e-ticaret yazılımı üreten KMK, e-girişimcilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Türkiye’de tüm e-ticaret modellerinde e-ticaret yazılım altyapısı sağlayan tek e-ticaret firmasıdır.

E-Ticaret’in farklı kullanım alanları

 • Son Kullanıcıya doğrudan satış B2C
 • Firma Üretim – Stok - Bayi Otomasyonu B2B
 • Tüketiciden Tüketiciye Alışveriş C2C

E-Ticaret’de de teknik alt yapı ve mevzuat olarak gelinen nokta

E-Ticaret Yazılımı: E-ticaret’in yaygınlaşması ile birlikte firmalar bu alana yatırım yapmaya başlamıştır. Başlangıçta teknolojinin bu kadar gelişmiş olmamasından dolayı hazır e-ticaret yazılımları yoktu, bugünse birçok hazır e-ticaret yazılımları bulunmaktadır, hazır e-ticaret yazılımları ile çok kısa süre içerisinde e-ticaret sitesi kurabiliyor ve satışa hemen başlayabiliyorsunuz.

Hazır e-ticaret yazılımı alırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar özetle şunlardır;

 • Yeni teknolojilere entegrasyon,
 • Başlangıç maliyeti,
 • E-Ticaret yazılımı sağlayan firmanın verdiği destek,
 • Yazılımın ne kadar esnek bir yapıya sahip olup olmadığı
 • Güvenlik
 • Altyapı

E-Ticaret Güvenlik; Elektronik alışverişte başlangıçta var olan güvenlik problemi, bu alanda üretilen güvenlik yazılımları ile ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Bugün en güvenli alışveriş seçeneklerinden biridir.

SSL (Secure Socket Layer) SSL altyapısına sahip bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapılırken işlemler güvenli bir ortamda gerçekleşir. Transfer olan bilgilerin şifrelenmesi esasına göre işleyen bir sistemdir. E-ticaret site sahibinin, SSL lisansına sahip olması sayesinde, işlem yapılırken, iki yönlü transfer olan bilgiler şifrelenerek iletilir.

Güvenlik sorununun aşılmasıyla birlikte, elektronik alışveriş, yeni bir ticaret biçimi olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

E-Ticaret Mevzuat; Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun ile elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemiştir. E-Ticaret girişiminde bulunan tüm e-girişimciler bu kanunlarla elektronik ticaret yapmak zorundadırlar. Kanuna bu linkten erişebilirsiniz.

KMK E-Ticaret Blog

KMK Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Elektronik Ticaret alanında faaliyet göstermektedir ve ham maddesi bilgidir. KMK Bilgiyi alır işler ve kullanıcısına sunar. Bu blok aracılığı ile elektronik ticaret alanında bilgi paylaşımı yaparak abonelerini e-ticaret le ilgili yenilikler hakkında bilgilendirir. Sende e-ticaret teknolojilerini yakından takip etmek için KMK Abonesi ol bilgi sana gelsin.

Devamını Gizle