E-Ticaret

E-Ticaret Neden Gereklidir?

22 Nisan 2015 18:15:23
0Yorum
3020Okunma

E-Ticaret modelleri şirketlerin uluslararası pazarlara açılmasına yardım etmektedir.

E-Ticaret modelleri şirketlerin uluslararası pazarlara açılmasına yardım etmektedir. Bu yeni pazar, hayatlarının önemli bir kısmında internet kullanan yüz milyonlarca insandan oluşmaktadır ve burada herhangi bir coğrafi sınır da yoktur.

Ayrıca, iletişim teknolojilerinin sağladığı hız, ucuzluk ve güven pazarlama stratejileriyle birleştiğinde, global olarak, işletmelerin karlılığını arttırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de, 2008 yılında e-ticaret işlem hacmi 8 milyar TL yükselmiştir.

Krizde de eticaret hız kesmemiş % 47 büyümüştür. Bu da Türkiye’de e ticaret olgusunun hızlı bir şekilde önem kazandığını ve hacmin gün geçtikçe arttığını gösterir.

E-ticaretle birlikte büyük firmalarla eşit şartlarda yeni pazarlara ulaşabilecek, satış ve tedarik maliyetlerinizi azaltabilecek, 7 gün 24 saat satış yapabilecek, her türlü ürünü doğrudan tüketiciye pazarlayabilecek, farklı yüzlerce ürünü inceleme, sergileme, bunlar arasında karşılaştırma yapabileceksiniz. Üstelik bunların hepsini ve daha fazlasını rahat, hızlı, daha az zaman harcayarak, güvenli bir ortamda yapabileceksiniz.

Neden siz de e-ticarette yerinizi almayasınız?

KOBİ ler için E-Ticaretin önemi

Elektronik ticaret (e-ticaret), özellikle KOBİler için çok uygun bir ticaret şeklidir. E-ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır.
İnternetten alışveriş yapmakta veya yapacak olan potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkan vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi, üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.

E-Ticareti bir mal ya da hizmet üreten her tüzel kişi yapabilir. Özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ucuz ve sürekli satış getiren bir pazar şeklidir. Ürün ve hizmetlerin gerek yurt içinde gerekse de uluslararası piyasalarda en etkin şekilde bulunmasını sağlayan tanıtım uygulamalardan biridir. Günümüzde Alıcı ile Satıcının interaktif teknolojiyi kullandığını düşünecek olursak firmalarımız için e-ticaretin önemi kaçınılmaz hale gelmiştir. Artık firmalarımız teknolojinin en son koşulları ile üretim yapmaktadırlar. Ancak firmalarımızın ortak sorunu olan üretiyorum ama yeni Müşteri ve pazarlar bulmakta sıkıntı yaşıyorum diyorsanız, öncelikle teknolojiden en aktif şekilde yararlanmanız gerekmektedir.

E-Ticaretin Firmanıza sağlayacağı avantajlar?

Müşteri sadakati
Karlılığın artması
Ürün tanıtımı için gerekli zaman ve yatırımda ekonomi sağlamak
Satış maliyetlerini azaltma
Tedarik maliyetini azaltma
Yeni pazarlara ulaşma
24 saat 7 gün satış
Katalog basımı ve dağıtımında sıfır maliyet
Markalaşmanın sağlanması

E-Ticaret Küçük ve Orta ölçekli işletmeler olan KOBİ’ler için yeni pazarlara girmelerine olanak sağlamaktadır. İnternet üzerindeki sanal mağazalar, KOBİ’lere etkili ve ucuz bir pazarlama kanalı sunarak tüm dünyadaki Müşterileri hedefleyebilmelerini sağlamaktadır.

KOBİ’ler böylelikle yüksek yatırım ve harcama yapmak zorunda kalmadan birçok pazara girebilme, bu pazarlarda hızlı, ucuz ve kaliteli ürün sunabilme fırsatına kavuşabilmektedir. KOBİ’lerin e-ticaret olanaklarından yararlanma oranları özellikle Finlandiya, Singapur, Çin, İtalya, İngiltere, İsveç gibi ülkelerde çok yüksek boyutlarda iken ülkemizde bilişim teknolojileri kullanarak ürettiklerini satan KOBİ örnekleri oldukça azdır.

Unutulmamalıdır ki; esnek yapılarından dolayı KOBİ’ler büyük firmalara oranla e-ticarette daha avantajlı konumda bulunmaktadırlar. E-Ticaret için gerekli alt yapı çalışmalarına şimdiden başlayan KOBİ’ler çağın artan rekabet koşullarında daha ciddi bir avantaj sağlayacaklardır.

Elektronik ticaretin Stratejik Önemi

Elektronik ticaret ve internetteki hızlı büyüme, bilgisayar ve bilgi programlarına olan talebi arttıracağı gibi, çeşitli sektörlerde de önemli değişimlere yol açabilecektir. E-Ticaret alternatif ticaret kanallarının başında yer almaktadır. Rekabetin kızgınlaştığı bu dönemde firmalar artık ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için tüm fırsatları değerlendirmek zorundadır.

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER