E-Ticaretin Yeni Gözdesi: Marketplace

E-Ticaretin Yeni Gözdesi: Marketplace

Dünya da ki eticaret pazarının büyük bir bölümünü kaplayan marketplace ülkemizde henüz yeterince gelişmiş durumda değil. Ancak zamanla e-ticarette çok büyük bir yer kaplayacağını söyleyebiliriz. Peki, marketplace nedir?

C2C - Consumer to Consumer

C2C - Consumer to Consumer

C2C (Consumer to consumer), internet üzerinden tüketiciler arasında yapılan alışverişi ifade eder. C2C Eticaret modelinde tüketiciler bir eticaret sitesi’nde biraraya gelerek ürün/hizmetlerini sergilerler ve alıcı tüketiciler de o ürün/hizmeti eticaret sitesi’nden satın alır.