C2C - Consumer to Consumer

C2C - Consumer to Consumer

C2C (Consumer to consumer), internet üzerinden tüketiciler arasında yapılan alışverişi ifade eder. C2C Eticaret modelinde tüketiciler bir eticaret sitesi’nde biraraya gelerek ürün/hizmetlerini sergilerler ve alıcı tüketiciler de o ürün/hizmeti eticaret sitesi’nden satın alır.