E-Ticaret

E-Ticaretin Faydaları

22 Nisan 2015 18:03:37
0Yorum
4956Okunma

E-Ticaret etkilerinden bahsettikten sonra şimdi de e- ticaretin satıcı ve Müşteri açısından getirdiği...

E-Ticaret etkilerinden bahsettikten sonra şimdi de e- ticaretin satıcı ve Müşteri açısından getirdiği faydaları şu şekilde sıralayabiliriz

E-Ticaret Elektronik Ticaretin Faydaları

E-Ticaret etkilerinden bahsettikten sonra şimdi de e- ticaretin satıcı ve Müşteri açısından getirdiği faydaları şu şekilde sıralayabiliriz, Global satış/global seçim: satıcılar, mallarını tüm dünyaya satma imkanı bulurken, alıcılar da tüm dünyada sunulan mallar içerisinden seçim yapabilirler. Rekabette üstünlük / hizmet kalitesinde artış: satıcılar, Müşterilerine daha yakın olduklarından, rakiplerinden daha çok tercih edilirler. Müşterileri de daha kaliteli hizmete kavuşur. Kişiselleştirilmiş ürünleri ucuza mal edebilme / kişiselleştirilmiş ürünlere ulaşabilme: satıcılar, Müşterilerinin ihtiyaçlarını detaylı ve hızlı bir şekilde öğrenebilir, onlara özel hizmetleri ekonomik fiyatlarla sunabilirler. Müşteriler de kendilerine uygun ürünlere makul fiyatla sahip olurlar. Aracıların azalması / ihtiyaca hızlı erişim: eticaret, mal ve hizmetlerin çoğu kez üreticiden tüketiciye aracısız olarak ulaşmasını sağladığından, maliyet ve zaman açısından hem satıcı hem de tüketicinin lehinedir. İşlem maliyetinden tasarruf / daha ucuz ürün ve hizmetler: Elektronik ortamda yapılan işlemler normal işlemlere oranla daha ucuza mal olduğundan, hem satıcı hem de alıcı önemli ölçüde tasarruf edebilir. Yeni iş imkânları / yeni ürünler: Mevcut ürünler ve hizmetler için pazarları ve ticareti değiştirmesinin yanında e ticaret, birçok yeni ürün ve hizmeti beraberinde getirmiştir. Bunlara örnek olarak, sanal ortamda alıcı ve satıcıları buluşturan aracılar (information brokers) verilebilir.

Elektronik ticaretin İş hayatına Etkileri

KOBİ’lere büyük firmalarla eşit şatlarda rekabet etme imkânı
Reklam, nakliye, ürün tasarımı ve üretim maliyetlerinde azalma
Pazar raporları ve stratejik planlamada ilerleme
Etkin pazarlama
Eşit şartlarda yeni pazarlara ulaşım
Ürün tasarımına Müşteri katkısı

Elektronik ticaretin Ekonomik ve Sosyal yaşama Etkileri

İşletmeler arası rekabeti artırma
İşletmelerde genel maliyetleri düşürme
Maliyetlerin fiyatlara yansıması
Tüketici için ürün seçeneğini artırma
Pazar gücünün tüketiciye geçmesi
7 gün 24 saat iş imkânı
KOBİ’lerin doğrudan tüketiciye satışı ile pazarın genişlemesi
Pazara Coğrafi yakınlığın ortadan kalkması
Web tabanlı online siparişlerle verimliliğin artması
Sipariş alma, alındı makbuzu, fatura v.b. hataların azalması
Firmanın iş organizasyonu ve modellerindeki değişim
Eğitim, sağlık, kültür alanında gelişmeler

Elektronik ticaretin KOBİ’lere Etkileri

Pazar araştırma, ürün/hizmet arama, pazarlama, girdi temin ve Müşteri iletişiminde kolaylıklar
İşgücü ve teknik altyapı imkânlarının geliştirilmesi
Büyük firmalarla eşit oranda rekabet şansı

Elektronik ticaretin Yönetime Etkileri

Bilgilerin elektronik ortamda tutulması Elektronikleşme
Bulunulan yerden bağımsız olarak bilgiye hızlı erişim Hareketlilik
Güncel bilgilere iş adamlarının sürekli ulaşması Çabukluk
Çalışanların işbirliği yapmaları Çalışma grupları

Elektronik ticaretin Reklamcılık ve Pazarlamaya Etkileri

Etkileşimli elektronik pazarlama
Etkin ve Hızlı Müşteri Talepleri Yönetimi
E-Ödeme imkânı
Etkileşimli Tedarik Zinciri Yönetimi
Etkileşimli Stok yönetimi
Bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinde etkinlik ve hız
Sanal anket ve kamuoyu oluşturulması
Birebir pazarlama

Elektronik ticaretin Tüketiciye ve Alışverişe Etkileri

Hesaplı alış-veriş
Kolaylık ve rahatlık
Hızlı satın alma
Güvenlik
Eğlenceli alış-veriş, online müzayede
Küresel mağaza imkânları

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER