E-Ticaret

Mikro İhracat Nedir

SSS

Çığ KAYMAZ,
Editör

04 Ocak 2019 18:04:51
1Yorum
2121Okunma

E-ihracat son dönemlerin en fazla gündem olan konularından biri. İlk duyanın E-ticareti ve ihracatı biliyoruz ama E-ihracat ne diye ikilemde kaldığı bir konu. Aslında çok basit bir tanımla eğer internet satışı ülke dışındaki bir müşteriye yapılmışsa bu durumda adı değişiyor ve E-İhracat oluyor.

Çünkü artık ürünün sınır ötesi operasyonla bir başka ülkedeki müşteriye ulaştırılması gerekiyor. İşte bu yazımızda en temel yönleriyle E-İhracatı ele alacağız.

E-İhracat; ne kadar e-ticaret ne kadar ihracat?

E-İhracat yapı olarak E-ticaret ve ihracatın bileşiminden oluşan bir ticaret şekli. Bu nedenle E-ihracat bazı yönleriyle E-ticaretin özelliklerini taşırken bazı yönleriyle de ihracatın özelliklerini barındırır. Aslında temel olarak E-İhracatın satış kısmını E-ticaret kanalı oluştururken operasyon tarafı mikro ihracat mevzuatına tabidir. Zaten burada işi farklı kılan da bireysel müşteriye yapılan bir satışın mikro ölçekteki operasyonundan kaynaklanmakta. İşte bu noktada tüm devletler bu küçük alışverişleri bireyler için kolaylaştırmak amacıyla normal ithalata göre bazı muafiyetler ve kolaylıklar uyguluyor. Buna karşılık birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de mikro ölçekteki bu satışların ağır ihracat prosedürlerine takılmadan müşteriye ulaşması için istisnalar ve muafiyetler uygulanıyor.

E-ihracat; İnternetten sat Mikro ihracat ile gönder

Aslında mikro ihracat yıllardan beri var olan bir operasyon şekli. Özellikle ticari kurumların numune ürün ya da küçük ölçekteki siparişlerini göndermeyi tercih ettiği genelde TNT, DHL, ASE, ARAMEX, FEDEX gibi mikro ihracat lisansı olan kurumlara yaptırdığı bir işlem. Fakat internetin ve dolayısıyla E-ticaretin ortaya çıkışıyla yurt dışındaki müşteriler tarafından E-ticaret firmalarına verilen siparişler zamanla bu yöntemin bireyler için de kullanımını gündeme getirdi. İşte bu noktada yüksek maliyetlerle kurumsal müşteriler tarafından yapılabilen bu sınır ötesi gönderilerin maliyetleri tüketici için büyük bir engel oluşturmaya başladı. Bu sorunu çözmek ve tüketicilerin küçük alımlarını kolaylaştırmak için gümrük vergisi istinasları ve elektronik gümrükleme kolaylıkları uygulanmaya başladı. Yine ülkemiz de mikro ihracatın önünü açmak için ağırlığı 150 kg’dan, değeri ise KDV hariç 7500 Euro’dan az olan gönderileri mikro ihracat kapsamına aldı. Sonuç olarak Facebook, Instagram, yerel ya da uluslararası pazaryerleri, kendi internet sitesi ya da başka herhangi bir online kanaldan yapılan satış sonrası ETGB izni olan bir kargo firmasıyla gönderi yapılabilecek bir altyapı ortaya çıktı. Bugün artık ticari altyapı o kadar gelişti ki bu konuda E-İhracat’a özel operasyon yapan B2CDirect gibi ETGB izinli kargo firmalar çok daha avantajlı ve verimli operasyonlar sunmaya başladı. Konuya olan ilgi bu konuda danışmanlık veren Sell2Global gibi firmaların da ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

ETGB nedir?

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’nin kısaltması olan ETGB mikro ihracatı mümkün kılan altyapının mevzuatıdır. Satış ister online olsun ister offline ağırlığı 150 kg’dan, değeri KDV hariç 7500 Euro’dan az olan ihracatlar ETGB mevzuatına tabidir. Bu gönderiler normal ihracat işlemlerinin tabi olduğu ağır resmi mevzuata tabi değildir. Mikro ihracat ölçeğindeki gönderilerde normal ihracat işlemlerinde olduğu gibi resmi bir kurumdan onay almak gerekmez. Gümrük müşavirlerine ürünlerin gümrük kayıt işlemlerini yaptırmak gerekmez. E-İhracat’ta mikro ihracat yetkisi olan ETGB lisanslı bir kargo firması ile anlaşma yapmak yeterlidir. Satış sonrasında ürünü ve ürünün orijinal faturası ile birlikte İngilizce fatura nüshası kargo firmasına teslim edilir. Bu aşamadan sonraki tüm işlemleri lisanslı kargo firması halleder.

İhracat ile E-ihracat arasındaki farklar nelerdir?

Binlerce yıldır var olan sınırlar ve bu sınırlara hükmeden devletlerin menfaatleri farklı kuralları da beraberinde getirmiştir. İşte bu sınırlar arasındaki kurallar ve menfaat farklılıkları birçok gümrük kuralını ve mevzuatını detaylı bir şekilde geliştirmiştir. Binlerce yılda oluştuğu ve büyük menfaat alanı olduğundan dolayı bugün dünyanın en gelişmiş mevzuatlarından biri gümrük mevzuatlarıdır. Bu mevzuatlar beraberinde detaylı gümrük işlemleri ve süreçlerini getirmiştir. Bu işlem ve süreçler uluslararası ticarette en fazla maliyet oluşturan ve en fazla zaman harcanan noktalardan biri durumundadır. E-İhracat’ta ise müşteri ve satıcı lehine bu işlem ve süreçler büyük oranda azalmış durumdadır. İhracat ile E-İhracat’ı karşılaştırdığımızda şöyle bir tablo yapmak mümkün.

 

  Klasik İhracat (Kurumdan kuruma) E-İhracat (Kurumdan bireye)
Gümrük işlemi Standart – gümrük müşaviri düzenler ETGB izinli kargo firması düzenler
Fatura’da KDV Eklenmez Eklenmez
KDV iadesi Alınır Alınır
Alıcı ülke gümrük süresi 2-7 iş günü 12-48 saat
Gümrük maliyeti Yüksek Yok
İhracat operasyonları Offline-Detaylı-Zor Online-Sade-Kolay
İhracat süreci ve takibi Offline-Detaylı Online-Sade
Satış maliyetleri Yüksek Düşük
Belgeler Çok Fazla Az
İhracat teşvikleri Var Var
Marka tescil sertifikası Genelde Gerekli Genelde Gerekmez
Satıcı ve alıcının kaydı Genelde Gerekli Genelde Gerekmez
Hijyen sertifikası Genelde Gerekli Genelde Gerekmez
Laboratuvar Analizi Genelde Gerekli Genelde Gerekmez
Belgelerin Tercümesi Genelde Gerekli Genelde Gerekmez

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu nedir?

Yurt dışına ürün satışlarında çokça karşılaşacağınız her bir ürünün kimlik numarası olarak adlandırılabilecek bir kod vardır. Bu “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu” olarak adlandırılır. Bu kod tüm dünyada bir ürünün tanımlanıp sınıflandırılması ve gümrüklerde kolayca işlemlere tabi tutulması için kullanılan bir koddur. 12 haneden oluşan bu kodun ilk 6 hanesi HS kodu (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) olarak tanımlanan uluslararası armonize kodunu taşır. Sonraki 2 hane ülkenin bulunduğu bölgeyi ifade ederken bir sonraki iki hane ülkenin bölge içindeki kodunu ifade eder. Son iki hane ise ürün kodunu belirler.

E-İhracat’ın hedef ülkelerdeki durumu?

E-İhracat’ın bir yönü bizim kendi ihracatımıza bakarken diğer tarafını da alıcının bulunduğu ülkenin durumu belirler. Tam da bu noktada ülkemizde E-İhracat’a yönelik kolaylıklar ve teşvikler hızla gelişirken muhtemel pazarlardaki koşullar da genelde olumlu yönde sürekli bir gelişme içindedir. Dünyanın her yanında internet yaygınlığı, internetten alışveriş yapma alışkanlığı hızla arttığı gibi ödeme altyapıları ve bu altyapıları kullanan tüketici sayısı da hızla artıyor. Bununla birlikte devletlerin, tüketicilerin yurt dışından yaptıkları küçük alımlara yönelik olumlu yaklaşımları E-İhracat’ı geleceğin en parlak ticari kanallarından biri haline getiriyor. Global E-Ticaret pazarı hemen hemen her yıl %30’lar seviyesinde büyüme gösteriyor. 2019 yılında ise E-Ticaret'in tüm perakende satış içindeki payının %12’ye ulaşacağını öngörülüyor. Buna göre online ticaretin 900 Milyar Dolarlık yani %22’lik kısmının da sınırlar arası online ticaret yani E-İhracat olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Yani online yapılan her 5 Dolarlık alışverişin 1 Doları E-İhracat olarak gerçekleşecek. Bununla birlikte dünyadaki E-İhracat’ın %90’lık kısmı global pazaryerleri üzerinden gerçekleşiyor. Örneğin yıllık E-Ticaret pazarı 27 Milyar Dolar olan Rusya’nın 6 Milyar Dolarlık hacmi Çin menşeli AliExpress üzerinden gerçekleşiyor. Buna göre Aliexpress’in tüm cirosunun da ¼'ü Rusya’dan geliyor.

Ülkelerdeki E-İhracat Muafiyetleri

  • Avrupa Birliği: 22 Euro’nun altında kalan siparişler gümrük vergisi ve KDV’den muaftır
  • Rusya, Belarus, Kazakistan: 1.000 Euro’nun altında kalan siparişler gümrük vergisi ve KDV’den muaftır
  • Azerbaycan: 550 Euro’nun altında kalan siparişler gümrük vergisi ve KDV’de muaftır
  • ABD, Avusturalya: 800 Euro’nun altında kalan siparişler gümrük vergisi ve KDV’den muaftır
  • Körfez İş Birliği Ülkeleri: 270 Euro’nun altında kalan siparişler gümrük vergisi ve KDV’den muaftır

E-İhracat’ta Fırsat Var

E-İhracat tüm bu fırsatların ve istisnaların yanında bir de teşviklerle desteklenmektedir. Ülkemizde devletin normal ihracata geçerli olan teşvikleri E-İhracat’ta da geçerlidir. Öyle ki E-İhracat yapmak üzere verdiğiniz Google, Facebook ya da başka reklamlar da bu çerçevede teşvik kapsamındadır. Öncelikle faturalarını KDV’siz hazırlayarak müşteriler için fiyatı daha cazip hale getirebiliyorsun. Bunun dışında tedarik sırasında ödenen tüm KDV’yi iade olarak alabiliyorsun.

Görüldüğü gibi tüm imkanlar E-İhracat’ın lehine. E-İhracat operasyonunu ilk başta oluşturmak zor ve bu yönüyle bir giriş bariyeri var. İşte bu da bir fırsat yaratıyor. Çünkü herkes yapamıyor. Fakat bir defa kurulduktan sonra artık rutin bir işleyiş şeklinde yüksek karlı bir iş haline gelebiliyor. E-İhracat’ın güzel bir yanı da normal ihracat ya da klasik E-Ticaret'e göre çok daha karlı olmasıdır. Bugün %3-5 ihracat ve E-Ticaret'te genel bir karlılık olarak sayılırken E-İhracatta kar oranların %100’lerin üzerine çıkabilmektedir. Yani günde birkaç bin Dolarlık satış yapan bir E-İhracat’çı milyonlarca Dolarlık yıllık ihracat yapan bir fabrikadan çok daha fazla kar edebilir. İşte bu nedenledir ki hemen hemen tüm perakende devleri bu alana giriş yapmaya başlamıştır. Ülkemiz özellikle tekstil konusunda ileri seviyede ve maliyetler çok uygun olduğundan bulunduğu konumun avantajı ile en fazla tekstil ürünlerinde E-İhracat gerçekleştirmektedir. Devletimiz de bu konudaki çalışmalarını daha 2013’lerde başlatmış ve öncelikli hedefleri arasına koymuştur. Bu çerçevede PTT’yi global bir teslimatçı haline getirmek, dünyanın farklı ülkelerinde depolama ve teslimat noktaları oluşturmak üzere E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamıştır. Bizim tavsiyemiz sen de geleceğin karlı ticaretinde yer almak için geç kalmadan harekete geç.

Yorumlar (0)

Metehan Cantürk, 24 0 2019 18:27:53
Kafamdaki deli sorulara cevap buldum, bilgilendirme için teşekkür ederim. mikro ihracat ülkemizin ekosistemine büyük katkı sağlayacaktır.

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER