E-Ticaret

Ticaret Bakanlığı İhracat

SSS

Çığ KAYMAZ,
Editör

27 Temmuz 2019 11:56:52
0Yorum
206Okunma

Ticaret Bakanlığı İhracat konusunda sadece 2019 da değil Cumhuriyetin ilanından itibaren kararlı bir teşvik politikası izlemiştir. Özellikle Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar gereği özellikle ticaret bakanlığı ihracat konusunda devlet denetiminde ama serbest piyasa ekonomisine dayalı tarihte tek başarılı örnek olan karma ekonomi sistemini başarı ile uygulamıştır.

Ticaret Bakanlığı İhracat Yol Haritası ise geçmişte olduğu gibi yüzyıllık temel politikalar ekseninde ama çevredeki gelişmelere endeksli interaktif bir biçimde özenle planlanmakta. Bilmeyenler için söylemek gerekir ise esas misakı milli sınırlarımız Selanik’ten Hazar kıyılarına ve hatta Musul Kerkük hattına kadar inen bölgedir. Devlet olarak hayati ve ticari menfaatlerimiz gereği Hatay ve Kıbrıs konusu başlangıç olarak halledilse de özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarımız doğal kaynaklara ulaşmamız açısından haksız ayrıca yetersiz kalmaktadır. Ticaret bakanlığı ihracat politikasını belirlerken milli menfaatlerimiz gereği girişimcilerimizin öncü birliklerimiz olduğu bilincinde hareket ettiği kanaatindeyim. Özellikle ticaret bakanlığı ihracat konusunda son dönem dijitalleşme ile ilgili e-ticareti de kapsayan çalışmalarıyla günümüz gereklerine uygun bir politika yürütmekte ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi de ihracata teşvik etmekte.

Artık tüm Gümrük işlemlerinizi dijital ortamdan görebilmekte ve ürün, evrak takibi yapılabilmekte.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ülkemizin Dış İşleri Bakanlığı ile beraber en güzide ve kalifiye insanlarının çalışması gerektiği ana kurumlardır. Sadece kural koyucu kurum olarak değil yurtdışında vatandaşlarımızın maddi manevi menfaatlerini gözetmesi bakımından Türk girişimcisinin Dünya pazarına girmesine ön ayak olmaktadır.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü neden ise son dönem her kurumumuzun eleştirildiği şekilde bürokrasi konusunda eleştirilse de bu eleştirileri haksız bulmakta ve karşı çıkmaktayım. Sözde medeni Avrupa’nın genç devlet teşkilatına sorgulamaksızın aşık liberallerimiz “bürokratik vesayet” diyerek çok idrak edemese de Türk devlet tarihi boyunca şahsiyet sahibi onurlu bürokratlar sayesinde kurduğumuz devletler tarihe hükmetmiştir. Ne zaman liyakatsiz ve şahsiyetsiz insanlar devlete nüfuz ederse o zaman çöküş yaşanır. Bu anlamda eleştirirken kurumlarımızı yıpratmadan ülkemizin ve dolayısıyla girişimcimizin menfaatleri ön planda tutan eğitim seviyesi yüksek ama her şeyden önce şahsiyet sahibi bürokratlarımız anlık ticaret bakanlığı ihracat politikalarında belirleyici olmaları şarttır.

Ekonomi Bakanlığı bu anlamda ticaret bakanlığı ihracat teşviklerini finanse edecek yer olarak kaynak yaratmakta ve girişimcimizin dünya genelinde iş yapma arzusunu tetikleyici olmaktadır. Özellikle son dönem güvenlik harcamalarının haklı bir şekilde artması sebebi ile maddi kaynak güçlüğü çekilse de Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet olarak girişimcisini her alanda savunmaktadır. En basitinden Mikro İhracat da uygulanan KDV iadesi ve benzeri e-ticaret teşvikleri, hibeleri dahi ülkemiz girişimcisine verilen değer olarak örnek gösterilebilir.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi 10/03/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 10/09/2013 tarihinde yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) uyarınca hızlı kargo işlemleri yapılabilmektedir. Ticaret bakanlığı ihracat teşviki ile Mikro İhracat kapsamında sadece Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) üzerinden operatör sıfatıyla yetkili hızlı kargo firmaları (PTT, DHL, UPS, TNT) tarafından, Yük Teslim Talimat Formu (Konşimento) ile gerçekleştirilmektedir. Kargo firmaları üzerinden yönetilen bu süreç sonrası Yük Teslim Talimat Formu (Konşimento) 7.500 Euro, 150 Kg mikro ihracat sınırları içerisinde yer almakta ise muhasebeniz tarafından teşvik kapsamında konşimento ile iadesi alınabilmekte.

E-Ticaret in Geleceği Üzerine

E-Ticaret in Geleceği Üzerine düşünelim, geçmiş geleceğin yol haritasıdır.

Aşırı sinirli biri, havalimanında check in bankosundaki ilgili memura hak etmediği halde, etmediği hakareti bırakmamış. Müşterinin abartılı kabalığı karşısında, banko memuru sakin ve güler yüzlü bir şekilde davranıyor, hiç cevap vermeden işine devam ediyormuş.

Adam işi bitip gidince, bir arka sıradaki müşteri, “Sizi tebrik ederim” demiş memura, “Hiç tahrike kapılmayıp nezaketinizi sürdürdünüz ancak bu kadarı da yanlış, yapabileceğiniz bir şeyler olmalı.” demiş.

“Olmaz olur mu, var efendim” demiş, memur gülümseyerek, “Şerefsiz New York’a gidiyor, Bavulları Bangkok`a”

Ticaret bakanlığı ihracat konusunda birçok anlamda sizlere destek olabilir ama unutmayalım en büyük destekçiniz ticari nezaketinizdir.

Çığ Kaymaz

Gelecek e-ticaret Gelecek

E-İhracat Paketlerini İncele

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER