Web Tasarım

Web Terimler Sözlüğü

16 Nisan 2015 18:07:58
0Yorum
4030Okunma

Web Sayfası Tasarımı yaptırmaya karar verdiniz Pek çok yere danıştınız ve pek çok yerden fiyat aldınız.

Web Sayfası Tasarımı yaptırmaya karar verdiniz Pek çok yere danıştınız ve pek çok yerden fiyat aldınız. Ya da sadece kendi başınıza web sayfası yapmaya karar verdiniz.

Web terimler sözlüğü
Web Sayfası Tasarımı yaptırmaya karar verdiniz Pek çok yere danıştınız ve pek çok yerden fiyat aldınız. Ya da sadece kendi başınıza web sayfası yapmaya karar verdiniz. Bu alanda gelişen teknolojinin varlığını fark ettiniz ve duyduğunuz pek çok kelime hakkında hiçbir fikriniz yok. Bu köşede kısaca bu teknolojilerin ne oldukları ve hakkında kısa ve açıklayıcı bilgi bulabileceksiniz. Bu liste yeni teknolojiler sunuldukça sürekli büyüyecektir.


Applet : Java Programlama dilinde iki eşit yazılım üretilebilir. Birincisi application türünde, web tarayıcıya gereksinim duymadan her türlü ortamda çalıştırılabilir class dosyaları bir diğeri de bir web tarayıcının içerisine gömüldüğü takdirde istenilen uygulamanın Internet üzerinde çalıştırılabilmesini sağlayan .class dosyaları... İşte bu ikinci türden Java uygulamalarına applet denilir.

Browser : Internet Explorer, Netscape, Opera, Lynx gibi, Internet'te bir web sayfasına bağlanıp oradaki grafik, yazı, müzik gibi öğeleri makinenizde görüntüleyebilmenizi sağlayan yazılım.

Cracker : Pek çok çeşitli bilgisayar suçu işleyen kişilere verilen addır. Girmesine izin olmayan bilgisayarlara girerek bilgi ve para çalan, lisanssız yazılımları kıran kişiler en belirgin örnekleridir.

CGI : (Common Gateway Interface) HTML dilinin en büyük eksikliklerinden bir tanesi direk bilgisayar ile ilgili işlemleri yapamamasıdır.

Dynamic HTML : HTML web' in anadili olmasına karşın koşullu hareket etme(if) ve duruma göre bir döngüye girme (while) gibi olanaklardan eksik olduğu için hazırlanan sayfalar statik, kullanıcın müdahale edemediği sayfalar olmaktadır. Buna karşılık geliştirilen Javascript, Java, VB Script gibi dillere son olarak da bütün bu özellikleleri belli bir mantıkta birleştiren Dynamic HTML eklenmiştir. Dynamic HTML ile neler yapılabileceğine küçük bir örnek için Linux Emülatörü sayfamıza bakınız.

DNS : Internet'e bağlı birimleri (host'ları) gruplandırmaya yarayan adlandırma sistemidir. Böylece tüm adresler bir grup altında toplanmış olur. Örneğin, edu, tr gibi.
Download : Bir web sayfasından bir programı diskinize çekmek demektir.

FTP : Pek çok kişi Internet' ten yazılım indirmeyi ve makinenize kurarak kullanmayı gündelik bir olay edinmiştir. Internet'te bulunan yazılımların pek çoğu ftp sunucularda bulunmakta olup Internet’ten bir program indirmek istediğinizde web tarayıcı yazılımınızın bu ftp sunucu ile iletişim kurmaktadır. Ayrıca FTP sunucu üzerinde sizin de bir hesabınız var ise o sunucu üzerinde size ayrılmış olan alandaki dosyalarınızı sanki kendi diskinizdeymiş gibi kullanabilir ve kendi makineniz ile ftp sunucu arasında veri transferi yapabilirsiniz.

Firewall : Firewall, İnternet üzerinden bağlanan kişilerin bir sisteme girişini kısıtlayan, yasaklayan bir bilgisayar ve üzerindeki yazılıma verilen genel addır. Bu sistem sayesinde özel bilgiler başkasından saklanabilir ve kişisel güvenlik sağlanabilir. Firewall'a verilen tanımlar sayesinde kişisel bilgilere sadece izin verildiği ölçüde ulaşılabilir.
HTML : Internet'te web gezgininiz ile bir sayfaya bağlandığınızda o sayfanın sizin ekranınızda görünmesini sağlayan bir bilgisayar dilidir. Açılımı Hyper Text Markup Language. Bir bilgisayar dilidir denmesine karşın "if", "while" gibi koşullandırma ve döngülere sahip olmamasından dolayı tek başına interaktif sayfaların yapılmasında yeterli olamamaktadır. HTML dilinin standartlarını W3C adlı bir kuruluş yapmaktadır. Girmiş olduğunuz herhangi bir web sayfasının HTML dilinde gösterilişini görmek için sayfa üzerinde herhangi bir yere sağ tıklayıp View Source seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.

IRC : Internet' e ilk bağlananların özellikle tercih ettikleri bir uygulama türevidir. Internet’te sürekli açık olan sunucu bilgisayarlara bağlanan yüzlerce, belki de binlerce kullanıcının aynı anda birbirleri ile yazışabildikleri, birbirlerine dosya gönderebildikleri bir ortamdır. Bu konuşmalar konu başlıklarına göre ayrılmış kanallarda operatör denilen kişiler kontrolünde yapılıp her topluluk gibi IRC' nin de kendine ait kuralları vardır.

ICQ : Dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan kişisel sohbet imkanı sağlayan yazılımdır. Bilgisayarınızda bulunan yazılım ile o anda Internet'te bulunan arkadaşlarınızla aynı anda sohbet etme imkanına, rast gele bulabileceğiniz bir kişi ile tanışma imkanına, dosya veya URL gönderme imkanlarına sahip olabilirsiniz.
Intranet : Bir kuruluşun bilgisayarlarını kendi içinde birbirine bağlayan çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağ. Böylece yerel ağlar (LAN) ve geniş ağlar (WAN) birbirine bağlanabilir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır.

Java : Sun Microsystems firmasının ürettiği ve geliştirme amacı işletim sistemi bağımsız çalışabilen bir programlama dili olan Java, güçlü sayılabilecek, C++ ' a göre nispeten kolay öğrenilebilir bir programlama dilidir. Java Sadece Internet'te hoplayıp zıplayan figürler yazmak için geliştirilmemiş olup Java üzerinde her türlü uygulama yazılımının yazılası mümkündür. Java syntax olarak C++ ' a çok benzer fakat hız olarak da C++ 'ın 20' de biridir. Bu halen Java'nın en yaygın dil olmasını engelleyen en belirgin sebeptir.
Javascript : Java dili ile çok karıştırılmasına rağmen aynı şey değillerdir. Netscape tarafından duyurulan Javascript kodları bir HTML dosyasının içerisine direk Java' ya çok benzeyen Javascript kodunu yazarak HTMl' in kısıtlamalarını aşmayı amaçlamıştır.
Hacker : Genelde Cracker kelimesi ile çok karışan bu kelime aslında bilgisayar konusunda çok başarılı olan, bilgisayarın en karışık konuları ile uğraşıp bu konularda çalışmalar yapan kişiler için kullanılmasına rağmen son zamanlarda baka bilgisayarlara uzaktan girerek suç işleyen kişiler için kullanılır olmuştur. Kimi zaman bilgisayar suçlusu anlamynda kullanılsa da aslında bu bilgisayar suçluları için kullanılması gereken kelime "cracker" olmalıdır.

IP : Internet’e bağlı her makinenin nerede olduğunu bildiren bir adrese ihtiyacı vardır. Nasıl ki mektuplarımızın bize ulaşabilmesi için sadece bize özgü bir adres gereklidir. Bu adrese IP adresi denilir.

IMAP : Pop3 gibi bir protokol olup onun bir aşama ötesidir. E-mail olayının artık gittikçe hayatımızda yer etmesinden sonra pek çok firma reklam amaçlı mail göndermeye başlamıştır. Pek çok kullanıcı posta kutusunda biriken e-mailları daha okumadan ya da makine sına indirmeden silmek isteyebilir. IMAP protokolü sayesinde kullanıcı e-maillarını daha makine sına indirmeden sunucu üzerinde okuyabilir ve saklamak istediklerini sunucu üzerinde dizinler yaratarak saklayabilir.

Network : Birden fazla bilgisayarın belli bir amaç doğrultusunda birbirine bağlanması ile oluşan bilgisayar ağına Network denilir. En büyük bilgisayar ağı olan Internet de bu bilgisayar ağlarının birbirlerine bağlanması sonucu oluşmuş olup üzerinde çalışan yazılımların çeşitliliği, güvenliğinin sağlanmasındaki zorluklar vb... konular ile bilgisayar biliminin en ilgi çeken ve en hızlı gelişen alanı olmuştur.

POP3 : E-mail alırken kullanılan pek çok yazılım vardır. Kimi kullanıcı hotmail türevi bir ortamdan e-maillarını alıp vermek isterse o zaman yaptığı işlem bir web sayfasına bağlanmaktan farklı değilken kimi kullanıcılar Outlook Express, Eudora Pro, Kmail, Balsa bir e-mail yazılımı ile de hiç bir web sayfasına bağlanmadan ve hiçbir reklam görmeden e-maillarınızı direk makinenize indirip burada okumak mümkündür. Bu tür yazılımlar pop3 denilen protokol ile bu mailları alır ve makineniz deki diskte tutar.

Php3 : Web Sayfalarının disk üzerindeki bir veritabanı ile iletişim kurması veya çok sık kullanılan formdan e-mail kullanımı gibi durumlarda büyük kolaylık sağlayan bir programlama dilidir. Windows NT platformunda çalışan

ASP ile büyük benzerlik taşımaktadır. Örneğin bizim sitemizdeki Teknik Dokümantasyon Projesi, FTP arşivi gibi bölümler Php3 kullanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için http://www.php.net adresine bakınız.

Server : Internet’te veya bir Network ortamında bir hizmet sunan ve başka bilgisayarların o makine üzerindeki hizmeti sunmasına izin veren bilgisayardır. Genelde güçlü makineler olup, pek çok kişinin isteğine cevap verebilmesi, güvenliği önemli olmaktadır. Türkçe karşılığı sunucudur

SQL : Bir bilgisayarda verilerin tutulması için pek yol vardır. İlk zamanlarda veriler sadece dosyalarda tutulurken karışık uygulamalarda pek çok dosya kullanılmakta ve bu dosyalar arasında pek çok bağlantı gerekmektedir. Bu bağlantıların sayısı arttıkça işlem zorlaşmakta ve performans düşmektedir. Bu nedenle database uygulamaları yaygınlaşmış ve bu databaselerde ortak standart ve basit bir dil gerekmektedir. Bu dilin adı SQL 'dır.

TCP/IP : Bilgisayarlar kendi aralarında anlaşabilmek için aynen insanlar gibi bir dile ihtiyaç duyarlar. Windows makineler arasında iletişim için Netbeui, Novell makineler arasında IPX/SPX protokolleri kullanılır. Unix makineler arasında bir iletişim protokolü olan TCP/IP Internet' in yaygınlaşmasından sonra dünyadaki bütün makinelerin ortak iletişim protokolü olmuştur. TCP/IP iletişim prokolünde her makinenin kendine özgü bir IP adresi bulunup diğer makinelerle iletişimini sanal portallar üzerinden sağlamaktadır. Detaylı bilgi için TCP/IP kılavuzumuza başvurunuz.

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER