E-Ticaret

XML Nedir?

22 Nisan 2015 16:53:04
0Yorum
3029Okunma

Bağımsız bir kuruluş olan W3C (World Wide Web Consortium) organizasyonu tarafından...

Bağımsız bir kuruluş olan W3C (World Wide Web Consortium) organizasyonu tarafından tasarlanan ve herhangi bir kurumun tekelinde bulunmayan XML (eXtensible Markup Language), kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri, kendi etiketlerini tanımlayarak çok daha rahat ve etkin programlama yapabilecekleri ve bu belirlenen etiketleri kendi yapıları içerisinde standardize edebilecekleri esnek, genişleyebilir ve kolay uygulanabilir bir meta dildir.

XML Nedir?

Çok farklı tipteki verileri orijinal formatlarında tek bir havuzda tutabilen XML, bilgiye hızlı, kolay ve ortamdan bağımsız olarak erişebilme imkânı sunar. Günlük yaşantımızda kullanmakta olduğumuz verilerin %80 ini oluşturan ve "unstructured" olma özellikleri nedeniyle kendi bulundukları medya dışında veri özelliklerini koruyamayan (kelime işlem, elektronik tablo çıktıları, PDF dokümanları, ses, resim vb.) farklı tipteki verilerin, oryantasyona gerek duymadan hiyerarşik bir yapıda kullanılabilmelerine olanak vermekte ve bu verilerin hızlı bir şekilde sorgulanabilmelerini sağlamaktadır. Öncelikle veri transferinin kolaylaşmasını ve verinin içerik bilgisiyle saklanabilmesini hedefleyen XML, içerik ve sunum bilgilerini birbirinden ayırır. Bu özelliği ile de HTML den farklılaşır.

XML bir document in(belgenin) yapısını ve görünümünü tanımlamak için kullanılan uluslararası bir standarttır.

XML (Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili) yapılandırılmış belge ve verilerin evrensel formatıdır

XML text tabanlı markup dilidir ve data alış verisinde kullanılan bir standarttır.

XML bilginin yapısını tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.

XML bilgiyi tanımlayan ve web de bilgi alış verişi için kullanılan standart bir biçimdir.

XML markup dillerini tanımlayan bir meta dilidir.

XML verinin yapılandırılması ve tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir.

XML herhangi bir verinin biçimlenmesi, tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir.

Yukarıdaki tanımlar birbirine benzemektedir. Bazı kelimeler veri, tanımlama, standart vs. gibi çok fazla kullanılmış. Tanımlardaki bir farklılık XML in hem bir teknoloji hem de bir dil olmasından doğmaktadır. Bazı tanımlar sadece XML teknolojisini tanımlarken bazıları dil olarak XML i tanımlamışlar.

Bütün bu tanımlardan şu sonuçlar çıkarılabilir.

- XML hem bir teknolojidir hem de bir dildir

- XML dil olarak markup dilleri yaratmaya yarar.

- XML verileri tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.

- XML verileri tanımlamak için bir standart oluşturmak için yaratılmıştır.

XML verileri standart bir şekilde tanımladığından e-ticaret de veya herhangi iki program arasında veri alış verişi kolaylaştırmaktadır.

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER