Bilişim Teknolojileri

Yazılımların Tanışması: Web Servis Nedir?

SSS

Ediz AYYILDIZ,
Editör

11 Ocak 2020 13:04:08
0Yorum
148Okunma

Yazılımların Tanışması: Web Servis Nedir? Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de olacağı gibi her alanda başarıya açılan kapının kilidini çözecek en kuvvetli anahtar iletişim yeteneğinizdir. Bu, yazılımlar için de bire bir işleyecek bir kuraldır diyebiliriz.

Aynı insanlar gibi yazılımlarda birbirleriyle web servisler aracılığı ile iletişim kurabilir ve birbirlerine ek özellikler katarak daha güçlü daha esnek ve daha çözüm odaklı çalışan entegre sistemlere dönüşebilirler.

Sonuç, kullanıcılar ve müşteriler için daha iyi bir deneyimdir.

Peki, bu entegre çalışma gücünü yazılımlarımıza katan web servisleri nasıl çalışır?

Web Servisi Nedir?

Temel olarak, web hizmetleri, birlikte çalışma, iletişim kurma ve veri alışverişi için standartlaştırılmış web protokolleri (HTTP veya HTTPS) sağlayan herhangi bir yazılım, uygulama veya bulut teknolojisini içerir.

Bir başka ifadeyle, web hizmetleri, interneti uygulamadan uygulamaya iletişim ve arabirim için kullanan XML merkezli veri alışverişi sistemleridir. Bu işlemler programları, mesajları, belgeleri veya nesneleri içerir.

Web servislerinin temel bir özelliği, uygulamaların çeşitli dillerde yazılabilmesi ve istemciler ve sunucular arasındaki bir web servisi aracılığıyla birbirleriyle veri alışverişi yaparak iletişim kurabilmeleridir. İstemci, bir web hizmetini XML yoluyla istek göndererek çağırır ve hizmet daha sonra bir XML yanıtıyla yanıt verir.

Bir web hizmeti, HTML, XML, WSDL, SOAP ve diğer açık standartlarla çok sayıda uygulama arasındaki iletişimi destekler. XML verileri etiketler, SOAP ileti aktarımını sağlar ve WSDL hizmetin erişilebilirliğini açıklar.

RESTful Web Servisleri

REST(Representational State Transfer – Temsili Durum Transferi), istemci – sunucu arasındaki haberleşmede kullanılan HTTP protokollü ile çalışan bir mimaridir. REST, servis yönelimli mimari ile tasarlanmış yazılımlarda kullanılan bir transfer yöntemidir. İstemci ve sunucu arasında XML ve JSON veriler üzerinden haberleşmeyi sağlar. REST mimarisini kullanan servislere ise RESTful servis denir.

Restful HTTP Metotları:

Get: Verileri listelemek, görüntülemek için kullanılır.
Post: Veri eklemek için kullanılır ancak mevcut olan bir veriyi güncellemek için de kullanılır.
Put: Veri güncellemek için kullanılır.
Patch: Verinin bir parçasını güncellemek için kullanılır.
Delete: Veri silmek için kullanılır.

SOAP Web Servisleri

SOAP, Basit Nesne Erişim Protokolü olarak tanımlanır. Bu web hizmeti protokolü, XML ve genellikle HTTP ve SMTP kullanarak veri aktarımı için yapılandırılmış haberleşmeyi sağlar. SOAP, bir web hizmeti açıklama modelini dağıtmak için WSDL (Web Hizmetleri Açıklama Dili) belgelerini de kullanır. Bu, SOAP isteklerinin (istemci tarafı) ve yanıtlarının (sunucu tarafı) nasıl görünmesi gerektiğini açıklar. Ayrıca, SOAP Web Servisleri güvenlik ve adresleme standartlarına sahiptir.

 

RESTful ile Soap Arasındaki Farklar

 

  • SOAP üzerinde güvenlik sağlamak daha kolay ve hızlı olabiliyorken, REST için karmaşık olabiliyor. Güvenlik söz konusu olduğunda REST servisleri SOAP’a göre biraz zayıf kalmaktadır.
  • SOAP servisleri uzak prosedürün çağrılması(RPC - Remote Process Call) yaklaşımını kullanır, güvenlik protokollerini içerisinde barındırır, state bilgisini request ve responselarda saklar.
  • REST servisleri JSON, XML hatta TEXT veri tiplerini desteklerken, SOAP servisleri ile XML kullanılabiliyor. REST bu yönüyle daha kullanışlı.
  • REST servisleri URI-scheme kullanırken SOAP servisleri XML-scheme kullanır.
  • Uygulamadaki veri boyutları önemliyse REST kullanmak daha uygun olacaktır.
  • Hız söz konusu olduğunda REST kullanmak daha faydalı olacaktır.
  • REST yaklaşımı HTTP metotlarını kullanarak işlerini görür. GET, POST, PUT, DELETE gibi.
  • REST mimarisi SOAP’ a göre daha esnek ve hafiftir, taşınan veri miktarı daha azdır, entegrasyonu daha kolaydır.

 

Modernize edilmiş web servisleri, gelişmiş sistem entegrasyonu ve birlikte çalışabilirlik ile dijital ortamı değiştirdi. Web servislerindeki ilerlemelerden önce, sınırlı ve karmaşık entegrasyon, çeşitli teknolojiler, formatlar, satıcılar ve operasyonlar arasında akıcı veri alışverişini engelledi. Şimdi, web hizmetleri bir düzeyde modern işlevsellik ve daha az karmaşıklık sunuyor.

API Servisi Paketini İncele

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER