İnternet

Yurtdışından alınan ürünlerde KDV zorunluluğu getirildi

SSS

Hamit Özlü,
Editör

18 Eylül 2018 16:28:45
0Yorum
2744Okunma

01.01.2018 den itibaren Mükellef olmayan, Türkiye de merkezi veya irtibat bürosu bulunmayan Türkiye de yaşayan gerçek kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında KDV ödemek zorundadırlar.

Yurtdışından alınan mallarda kdv

1. Yabancıların bu anlamda (amazon, aliexpress, google da bunlara dahil) yapmaları gereken işlem sırası:

digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmalılar. (Site şu an çalışmıyor. Her zaman ki gibi GIB sonradan açar)

2. Elektronik ortamda doldurulan form onaylanmalıdır.

Bu aşamadan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir.

Bu aşamadan sonra Türkiye de ki mükelleflerden istenen bazı yükümlülükler yurt dışı satıcılarında aranmayacaktır. Bunlar:

a. Defter tutma

b.Sürekli beyanname gönderme

c. 3 nolu KDV beyannamesinin Mali Müşavirler tarafından gönderme zorunluluğu.

3. Satılan mal ve hizmetin Türkiye de uygulanan KDV oranı ile hesaplanarak satışı gerekmektedir. Bu oranların listesi

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kdv-oranlari yer almaktadır.

Görüşümce en sıkıntılı kısım burası olacak. Tekstil ürünlerinde %8 KDV uygulanmayacak yurt dışında ki firmalar otomatikman %18 KDV uygulayıp geçecektir.

4. Mal ve hizmet satışlarını 3. Nolu KDV beyanname izleyen ayın 24 üne kadar beyan etmeleri gerekir.

Uygulamada geçiş süreci olarak Ocak, Şubat, Mart ayın beyanları Nisan 24 ünde verilebilecektir.

5. Beyan edilen KDV nin aynı ay içerisinde (24 ünde beyan edilen) 26 sına kadar ödenmek zorundadır.

6. Beyan ve ödemelerde Türk Lirası kullanılacaktır. Tebliğde

" Bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınır."

İstenen malı veya hizmetlerin satış tarihinde (fatura kesim biz de tahsilat kabul edilmez) döviz kurları TL çevrilmeli matrah bulunmalı ve beyan edilmelidir.

Görüşümce bu uygulama çok zor olacağı için Ay olarak toplam döviz tutarı örneğin 01 Ocak-31 Ocak arasında ki beyan için toplam satış tutarı 100 000 USD ise 31/01/2018 tarihinde ki döviz alış kuru alınarak ( unutulmamalı bir gün önceki kur yani 30/01/2018 alınmalı) döviz miktarı ile çarpımı sonucu bulunması ve beyan edilmesi gerekir.

31/0/2018 Kur USD alış 3,7795*100.000 $= 377.950,00 TL KDV matrahı olacak %18 KDV tutarı ise 68.031,00 TL olur. 3 nolu KDV beyannamesi 24/02/2018 kadar beyan edilip, 26/02/2018 kadar ödenmelidir.

7. Bu şekilde KDV beyan edip ödemeyen kişi ve kurumlar ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunda yer alan cezalar ile cezalandırılacaktır. Yani beyan edilmeyen KDV den dolayı Vergi ziyaı cezası KDV nin bir katı ve KDV tutarı kadar ceza ödemek zorundadır.

Kanun koyucu kişi ve kurum ayrımı yapmadığı için hizmet sağlayıcı demiş.

8. Bu gerçek kişi ve kurumlar aynı zamanda Türkiye’den aldıkları hizmet ve mallar için KDV ödemişlerse (ihracat kapsamına girmeden KDV 2 ile yapılan işlemlerden dolayı) ödenen KDV leri beyan ettikleri KDV den indirim konusu yapabilecektir. Aldıkları evrakları da 5 yıl boyunca saklamak zorundadırlar.

Konunun yurt dışı alış veriş olması sebebiyle bir kaç kanunda da düzenleme yapılması gerekir. Ancak kanun koyucu bunu daha yapmamıştır. Şöyle ki; 30 euro ve üzerinde vergiye tabi olması ve 1200 euro kadar kişilerin kullandığı getirttiği ürünlerde sabit oranlı %20 gümrük vergisi olması. Bu iki konu için ayrıca mevzuat düzenlemesi gerekir. Önerimiz bu sınırların kaldırılması ve sadece KDV tahsil edilmesidir. Çünkü vergi mükellefi olmayan kişilerden KDV tahsil edileceği için tek bir vergi KDV tahsil edilmesi sorunu çözecektir.

Kaynak:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180131-7.htm

İlgili Kanun Maddesi 05/12/2017 tarihli 7061 sayılı kanun:

MADDE 41- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER